9.12.2011

ตารางนำเสนอโครงงานชื่นใจฯ ครั้งที่ 1-2554 ชั้น 8 & 9


วันที่ 13-16 กันยายน 2554  นักเรียนชั้น 7-8-9 จะนำเสนอโครงงานรายบุคคล หรือโครงงานชื่นใจฯ ซึ่งจะตอบคำถามที่นักเรียนแต่ละคนเลือกเอง  โดยใช้เวลาประมาณ 10 สัปดาห์เพื่อทำงานกับคุณครูที่ปรึกษา และจะนำเสนอเป็นเวลา 10 นาที (อาจถึง 12 นาทีได้)  หลังจากนำเสนอแล้ว ก็ต้องตอบคำถามด้วย

ในปีที่ผ่านมา การนำเสนองานครึ่งปีแรกจะให้นักเรียนเป็นฝ่ายเชิญผปค. และเป็นไปตามความสมัครใจ  แต่ในครึ่งปีหลัง ส่วนงานมัธยมจะเป็นผู้เชิญผปค.เอง  อย่างไรก็ตาม ก็ขอแจ้งให้ทราบตารางการนำเสนอของเด็กๆ ไว้ก่อน หากใครสนใจจะเข้ามาชมก็เลือกหัวข้อเข้าชมได้ค่ะ

ของชั้น 8/1

ของชั้น 8/2
No comments:

Post a Comment