9.11.2011

ตารางเวลานำเสนอโครงงานชื่นใจ ชั้น 7

เพื่อไม่ต้องหยุดเรียนเพื่อมาทำชื่นใจฯ  คุณครูได้จัดตารางเวลาใหม่  เราเรียกกันภายในว่าตาราง B ซึ่งจะย่นเวลาของแต่ละคาบลง 10 นาที  นักเรียนก็จะได้เริ่มนำเสนองานของตัวเองประมาณ 14:40 น. และใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็ทำให้แต่ละวันเลิกได้ประมาณ 16:40 น. อย่างช้าไม่เกิน 17:00 น.ทุกวัน  ในวันสุดท้าย ถ้าฝนไม่ตก พี่ชั้น 9 จะรวมตัวกันแสดงดนตรีของชมรมดนตรีด้วย  เป็นการปิดงานชื่นใจได้เรียนรู้ครั้งที่ 1  ก่อนที่จะเริ่มตั้งอกตั้งใจเตรียมตัวสอบ Final ของเทอมฉันทะ-วิริยะ วันที่ 3 ตุลาคม 2554


ในการนำเสนองานชื่นใจฯ  เราจะตั้งกล้องวิดีโอไว้เพื่อให้แต่ละคนกลับไปวิเคราะห์การนำเสนอของตัวเอง แล้วให้คะแนนซึ่งจะมาพิจารณารวมกับคะแนนจากคุณครูที่ปรึกษา และกรรมการ และวางเป้าหมายการพัฒนาตนเองในเทอมต่อไป  (คลิกที่ตารางจะขยายให้ใหญ่ขึ้นค่ะ)


ตารางนำเสนอ ของชั้น 7 กลุ่ม 2


ชั้น 7 กลุ่ม 1 


 


No comments:

Post a Comment