9.18.2011

รับน้องใหม่ ชื่นใจชั้น 7

เน้นกระบวนการก่อน สาระเดี๋ยวตามมา
น้องชั้น 7  ถือว่าอยู่ในช่วงการเรียนรู้ และปรับตัว  เราเน้นให้เขากล้าบอกมาก่อนว่า ตัวเองสนใจอะไร ทั้งที่คุณครูก็ทราบว่า เหตุผลของการเลือกหัวข้อมีมากมาย  อาจจะไม่ใช่ความชอบจริงๆ
  • จำนวนไม่น้อยเลือกเรื่องง่ายไว้จะได้ทำเสร็จเร็วๆ
  • บางคน  เลือกเรื่องยากๆ ไว้ ให้ประทับใจพ่อแม่และคุณครู
  • บางคน เลือกตามเพื่อน จะได้เกาะกลุ่มกันทำ
  • บางคน ก็เลือกเพราะน่าจะหาข้อมูลง่าย
  • และบางคน  ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีจนนาทีสุดท้าย ... กลุ่มนี้ จัดว่าโคม่า จำต้องรักษาอย่างเข้มข้นในเทอมหน้า
แต่ไม่เป็นไร ... เป้าหมายรอบแรกของชั้น 7 คือให้เห็น กระบวนการตั้งคำถาม & หาคำตอบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  เห็นภาพรวมและเป้าหมาย จะได้รู้วิธีการทำงานจริงๆ ว่าต้องการวินัยในการทำงาน ความสม่ำเสมอ การตัดสินใจ และความเต็มที่ขนาดไหน

หัวข้องานชื่นใจฯ ของชั้น 7 จึงอาจดูคล้ายกับรายงานเสียมากกว่า  แต่ถ้ายังตอบโจทย์คำถามที่ตัวเองตั้งไว้ก็ไม่เป็นไร  คุณครูทุกคนมีความเห็นว่า อย่างน้อย เขาเริ่มเรียนรู้ที่จะวางแผนการทำงาน และจัดลำดับความสำคัญของชีวิตไปพร้อมๆ กับการประมาณกำลัง และศักยภาพของตัวเอง

ซ้อมฝืมือกันทุกโอกาส
อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเริ่มฝึกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คือ ฝึกจดคำบรรยาย (lecture) และตั้งคำถามกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเพื่อน  การบันทึกอย่างนี้ต้องอาศัยทักษะการฟังแบบจับใจความ และการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์หรือใช้วิจารณญาณไปพร้อมๆ กัน  ขณะเดียวกันก็ต้องฝึกรอที่จะถามเมื่อเพื่อนนำเสนอจบไม่ใช่โพล่งขึ้นมาระหว่างนำเสนอ

ผู้เรียน ผู้รู้
บรรยากาศงานชื่นใจฯ ในห้องชั้น 7 เป็นการเป็นงานมาก  powerpoint presentation เป็นงานที่ทำให้คุณครูเห็นว่า จะต้องฝึกเรื่องการจับ key word ให้ได้ในเทอมหน้า  มีการตั้งคำถามที่หลากหลาย มีทั้งแบบเป็น pattern เช่น ทำไมถึงทำโครงการนี้  มีอุปสรรคอะไรบ้าง  เน้นคำถามกับเรื่องราวที่มีความขัดแย้งกันเอง และหลายคำถามเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์จากที่อื่น  หรือเป็นคำถามแนวประยุกต์เพื่อไปใช้งาน หรือแก้ปัญหาจริงๆ  กระบวนการอย่างนี้หล่อเลี้ยงกันไปอีก 1-2 ปี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของประชากรไทยไม่ไกลเกินเอื้อม

เด็กๆ จะรู้ตัวไหมนี่ว่า  นี่คือความสุขใจของคุณครูในกระบวนการที่เหนื่อยสาหัสมาตลอด 10 สัปดาห์ ...

No comments:

Post a Comment