9.28.2011

สอบเสร็จแล้ว จะไปเที่ยวได้เมื่อไหร?!


ตอบคำถามนี้ไว้ก่อนเลย จะได้มีกำลังใจ

นักเรียนมัธยมสอบเสร็จวันที่ 6 ตุลาคม 54  แล้วจะได้หยุดพักยาวจนถึงวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 54  เปิดเทอมจิตตะ-วิมังสา  ยกเว้นเฉพาะคนที่มีเรื่องติดค้างกับคุณครูดังนี้ค่ะ
  • ไม่มีงานติดค้างใดๆ ที่จะทำให้ติด ร.
  • ในการสอบเก็บคะแนน หรือ quiz ที่ผ่านมา  ถ้าไม่ผ่านตัวไหนก็ไปตามแก้จนผ่านเรียบร้อยครบถ้วน
  • ไม่มีวิชาไหน หรือกิจกรรมบังคับที่เวลาเรียนไม่เพียงพอ
งานเดี่ยวหรือกลุ่มก็รีบเคลียร์ซะ
การที่ใครจะต้องมาเรียนซ่อมเสริม และสอบซ่อมหลังการสอบปลายภาค ก็จะต้องมีผลการเรียนทั้งภาคตก  คือไม่ถึง 50%  ซึ่งเป็นผลจากคะแนนเก็บ (จากสอบเก็บคะแนน quiz และ mid-term การส่งงาน กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน มีสัดส่วน 80%, 70%, 60%) บวกกับคะแนนสอบปลายภาค (ซึ่งมีสัดส่วน 20%, 30%, 40% แล้วแต่วิชา)

ดังนั้น ใครที่ส่งงานครบ ไม่ขาดเรียนหรือขาดกิจกรรม ไม่มีตก หรือตกแล้วก็แก้เรียบร้อย  โอกาสที่จะสอบปลายภาคตกอย่างย่ำแย่ก็จะมีน้อยมาก และน่าจะเตรียมซื้อตั๋วจองโปรแกรมไปเที่ยวได้เลยตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมนี้ค่ะ

แต่ถ้าพลาดตรงไหนหรือไม่มั่นใจก็รีบมาคุยกับคุณครูประจำวิชา  แล้วกำหนดวัน เวลานัดที่สะดวกตรงกันให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้  เพราะสัปดาห์สอบไม่รับนัดแล้วค่ะ  คนที่มีงานค้างโดยไม่มีวี่แววว่าจะมาทำงานกับคุณครูจนเรียบร้อย  ผลการเรียนจะติด ร.ไว้ก็จะต้องแก้ให้เสร็จภายในกำหนด หรือถ้าตกจริงๆ เพราะคะแนนเก็บไม่ดี และคะแนนสอบปลายภาคก็ไม่ดีด้วย  รายงานผลการเรียนก็จะเป็น 0 ซึ่งเมื่อสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ผลสอบเป็น 1

สรุปก็คือ ... นักเรียนคนไหนที่รู้สึกว่า ตัวเองมีอะไรค้างคากับคุณครู หรือยังไม่เข้าใจเรื่องไหนก็ให้รีบมาติดต่อคุณครูโดยด่วนที่สุด

No comments:

Post a Comment