11.06.2011

กรอบงานชื่นใจฯ มัธยม 2/2554 -- (2)


โจทย์ ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ยากเกินตัว แต่ต้องอาศัยข้อมูลที่นักเรียนมีอยู่ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่สนใจ ท้าทายความสามารถของตัวเองจริง เป็นเรื่องใกล้ตัว หรือเป็นเรื่องที่เราอาจจะได้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างโจทย์ เช่น
งานกลุ่มวิศวกรรม:
·              ที่อยู่อาศัยแบบใดที่เหมาะกับภาวะน้ำท่วม
·              จะออกแบบเรืออย่างไรที่เหมาะกับการเป็นเรือกู้ภัยที่สามารถจัดเก็บโดยไม่กินพื้นที่ หรือเป็นยานสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกแบบง่ายๆ
·              ทำอย่างไรจึงจะตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในน้ำโดยไม่เสี่ยงอันตราย
·              สร้างแนวป้องกันน้ำทะลักเข้าบ้านอย่างไร ตามทฤษฎีใด จึงจะแข็งแรง มีประสิทธิภาพ และ ประหยัด 

โจทย์ ... เคลื่อนตัวอย่างไรในน้ำท่วม 
คิดได้ จะดีหรอ?!?!

เรือหรือรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

อืมมม คิดได้ แถมกล้าทำเนอะ

งานเชิงสาธารณสุข:
·              อาหารและบรรจุภัณฑ์แบบใดที่เหมาะกับภาวะน้ำท่วม และไม่ก่อขยะ
·              ยาสมุนไพรที่เหมาะกับการรักษาโรคน้ำกัดเท้า (หรือโรคอื่นๆ จากน้ำท่วม) ควรมีสูตรอย่างไร
·               สูตร EM หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เหมาะกับการฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสีย และผลกระทบจากการใช้ EM
·              จะทำน้ำดื่มคุณภาพดีจากน้ำท่วมได้อย่างไร
·              จะประยุกต์แนวคิดการทำนาลอยน้ำ กับการปลูกพืชอาหารชนิดอื่นได้อย่างไร
·              วิธีใดที่เหมาะสมกับการฆ่าเชื้อโรคที่มากับน้ำ

งานเชิงศิลปะประยุกต์ ภาษา และการสื่อสาร:
·              จะนำศิลปะ (ดนตรี graphic design งานวาดเส้น ฯลฯ) มาใช้เพื่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยได้อย่างไร  
·              สื่อในรูปแบบใดได้บ้าง (cartoon, animation, ฯลฯ) ที่สามารถโน้มน้าวใจให้คนอพยพจากพื้นที่ประสบภัย
·              จะใช้ประโยชน์จากการถ่ายภาพอย่างไรเพื่อสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจสถานการณ์น้ำท่วม
·              เมื่อเปรียนเทียบวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้ว เราได้หลักคิดอะไรที่จะช่วยให้ประเมินสถานการณ์ วางแผนและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
·              เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น/ป้องกันการตื่นตระหนก/โน้มน้าวหรือปลอบประโลมใจในสถานการณ์ภัยพิบัติ
·              รายงานข่าวอุตุนิยมแบบใดจึงจะเป็นประโยชน์กับประชาชน
งานเชิงรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นโยบาย:
·              ทำอย่างไรจึงจะป้องกันขโมยเข้าบ้านผู้อพยพ
·              แนวทางกำหนดนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจใดที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่น้ำท่วม
·              ทำอย่างไรการพยากรณ์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจึงแม่นยำ
·              ระบบการระบายน้ำแบบใดจึงมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับกรุงเทพฯ

ทรัพย์สินอย่างรถยนต์จะปลอดภัยได้ด้วย ...
ใช้อะไรหุ้มดี ... แบบนี้

หรือแบบนี้
หรือไม่ต้องหุ้ม แต่ลอยไปดีกว่า ...
อันนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่นักเรียนเอาไปปรับให้ใกล้เคียงความสนใจของตัวเอง  แต่ยังมีคำถามอีกมากมายที่นักเรียนคิดขึ้นได้เอง  แต่อยากให้ใช้ความรู้ทั้งหมดมาบูรณาการ และเป็นงานที่พวกเรามีส่วนร่วมได้ (เช่น ทำได้เอง หรือเป็นความคิดที่เราทดลองทำได้)   ไม่ต้องไปคิดเรื่องใหญ่โตไกลตัว เช่น อาวุธ จรวด ฯลฯ  อยากให้นึกถึงตัวเราในยามประสบภัย (หรือใครที่รอดก็นึกถึงสถานการณ์ของเพื่อนๆ) ว่า  เราต้องการอะไร  ถ้ามี "สิ่งนี้" จะดีมาก ฯลฯ  อย่างตอนนี้ มีคนส่งหัวข้อมาให้แม่ต้นดูแล้ว เป็นเรื่องบ้านหนีน้ำ; ทำน้ำดื่มจากน้ำท่วม; ทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิว; การบำบัดน้ำเสียหลังน้ำท่วม เป็นต้น  ไม่ต้องกลัวว่าเรื่องจะซ้ำ เพราะประเด็นที่สนใจ กระบวนการ วิธีการแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน  ใครยังไม่มั่นใจในคำถามของตัวเอง ส่ง e-mail มาถามแม่ต้นหรือคุณครูที่ปรึกษาก็ได้นะคะ

หลังจากทำโครงงานเสร็จ  เราจะรวบรวมโครงงาน หรือนวัตกรรมรับมือภาวะน้ำท่วมเป็นรูปเล่ม แบบเป็นคู่มือรับภัยพิบัติฉบับเพลินพัฒนาที่นำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชนได้ด้วย

No comments:

Post a Comment