11.21.2011

เรียนรู้ดนตรี ที่บ้าน 7กลุ่ม 2


ดนตรีชีวิตชั้น 7/2
(Music Appreciation)

งานดนตรีชีิวิตที่จะได้เรียนในเทอม 2 จะเน้นเรื่องการฟังดนตรีด้วยความเข้าใจ และชื่นชม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะฝึกฝนทักษะการฟัง การสังเกต การตีความ และสมาธิในการฟัง และจดจ่อ  ดนตรีที่เลือกมาให้ฟังนี้อาจจะไม่ได้ตรงตามสไตล์ความชอบดนตรีของแต่ละคน  แต่นักเรียนจะต้องเห็นเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือในการฝึกตนเองตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  และต้องฝึกที่จะมองหาด้านบวกของสิ่งที่ไม่ได้ชอบมากที่สุดให้ได้  ส่วนคนที่ชอบฟัง หรือฟังแล้วรู้สึกว่าไพเราะ เสริมสร้างจินตนาการ หรือจะนำไปใช้ประโยชน์บางอย่างได้ เช่น ในการนำเสนอผลงาน ฯลฯ  ก็ถือว่าเป็นกำไร เพราะถือว่าเป็นคนที่รู้จักมองหาความสุขในชีวิตได้ แทนที่จะบอกว่า ไม่ชอบ ไม่อยากฟัง แล้วเป็นทุกข์อยู่กับมัน

ดนตรีแต่ละชุดที่นำมาให้ฟังนี้  มีลักษณะเฉพาะตัว และมี "รส" ที่แตกต่างกัน  บางชุดสั้น บางชุดยาว (ถึงยาวมาก)  ดังนั้น การฟังแต่ละครั้ง ขอแนะนำให้นักเรียนจัดพื้นที่ในการฟังเพื่อให้มีสมาธิ ไม่มีสิ่งใดรบกวน (เช่น ทีวี เสียงรถ/เรือรอบบ้าน น้องร้องไห้ ฯลฯ) และสามารถจะเชิญคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวมาฟังด้วยก็ได้

เมื่อได้ฟังแต่ละชุดแล้ว จะต้องตอบคำถามที่กำหนดให้ครบถ้วน โดยใช้การเรียบเรียงภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ  นักเรียนอาจต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมบ้างตามความเหมาะสม ซึ่งข้อมูลส่วนมาก ก็หาได้จาก internet ได้ไม่ยากนัก ขึ้นอยู่กับประเด็นคำถามที่นักเรียนต้องการจะตั้งเืพื่อหาคำตอบ (อย่าลืมว่า ทุกครั้งที่ได้ข้อมูลมา จะต้องอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลด้วย)

ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกิจกรรมได้เลย

1.  ให้นักเรียนชมตัวอย่างการแสดงให้ครบทุกตัวอย่าง  ดังนี้
 1. Super Mario Bros. Medley (Eminence Symphony Orchestra)
 2. Strauss - Radetzky March - Karajan  
 3. Lego Star Wars - For the Millionth Time, I Didn't Make This 
 4. YouTube Symphony Orchestra 2011 Grand Finale  
 5. Final Countdown cello and orchestra
 6. Yanni live at the acropolis
 7. BBC Proms - Simón Bolívar Orchestra - Mambo
 8. ล่องแม่ปิง
 9. MTT/SFS: Stravinsky's Rite of Spring

2.จากคลิปการแสดงดนตรีที่ได้ดูทั้ง 9 ชุด  ให้เลือกชุดที่ชอบมากที่สุดมา 1 ชุด เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้ในรูปแบบของความเรียง โดยมีความยาวในแต่ละข้อไม่ต่ำกว่า 5 บรรทัด โดยให้เนื้อหาของความเรียงสอดคล้องและคลอบคลุมถึงเนื้อหาของคำตอบในคำถามต่อไปนี้
 1. เหตุผลที่ชอบหรือสาเหตุที่ประทับใจในการแสดงนั้น
 2. รูปแบบของการนำเสนอดนตรีมีความน่าสนใจหรือไม่เพราะอะไร  
 3. จงบอกชื่อเครื่องดนตรีที่รู้จักให้มากที่สุด­­­­­  
 4. งเปรียบเทียบวงดนตรีในการแสดงที่ชอบกับวงดนตรีของโรงเรียนเพลินพัฒนาว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันในด้านใดบ้าง  
 5. จงหาตัวอย่างการแสดงอื่นที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างการแสดงที่ชอบ โดยให้ Copy Address Link ของ www.youtube.com ไว้ในช่วงท้ายของกระดาษคำตอบ ตัวอย่างเช่น 
งานชิ้นนี้ส่งภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2554  โดยส่ง e-mail มาให้ตรวจก่อน หรือมีคำถามก็สอบถามโดยตรงได้ที่ครูต้นเถา  <tontao21@hotmail.com>  หรือแม่ต้น dhon63@gmail.com 

No comments:

Post a Comment