11.21.2011

เรียนรู้ดนตรีชีวิตที่บ้าน: 8/2


นำโน๊ต และตัวหยุดมาใช้งาน

ให้นักเรียน คัดลอกเนื้อเพลงลงกระดาษแล้วเขียนโน้ตและตัวหยุดลงบน โดยใช้โน้ต ทา ทิทิ ทิกะทิกะ หยุดตัวทา และหยุดตัวทิ ลงบนเนื้อเพลงแต่ละข้อที่ให้ ให้ถูกต้องตามที่ร้องหน้าเสาธงทุกอาทิตย์ แล้วScan หรือ ถ่ายภาพส่งมาเป็นไฟล์นามสกุล jpg bmp gif อย่างใดอย่างหนึ่ง

1 อย่ากลับคืนคำ เมื่อเธอย้ำสัญญา

2 อย่าเปลื่ยนวาจา เมื่อเวลาแปรเปลื่ยนไป

3 ให้เธอหมายมั่นคง แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร

4 เดินทางไป อย่าหวั่นใครขวางกั้น

5 มีดวงตะวัน ส่องเป็นแสงสีทอง

6 กระจ่างครรลอง ให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์

7 เมื่อดอกไม้แย้มบาน ให้คนหาญสู้ไม่หวั่น

8 คือรางวัล แด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ให้เธอ

บนทางเดินที่มีขวากหนาม

10 ถ้าเธอคร้ามถอย ไปฉันคงเก้อ

11 ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ

12 เพียงตัวเธอ ไม่หนีไปเสียก่อน

13 จะปลอบดวงใจ ให้เธอหายร้าวราน

14 จะเป็นสะพาน ให้เธอเดินไปแน่นอน

15 จะเป็นสายน้ำเย็น ดับกระหายยามโหยอ่อน

16 คอยอวยพร ให้เธอสมดังหวังได้ นิรันดร์

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนซ้อมร้องเพลง โดยใช้จังหวะหยุดตามที่ตนเองระบุ  
เมื่อมั่นใจว่าถูกต้องแล้ว  ให้สแกน หรือ ถ่ายเป็นภาพ แล้วส่งทางอีเมล์ สำเนาถึง vajirawitch@hotmail.com และ dhon63@gmail.com ส่งภายในวันทึ่ 25 พฤศจิกายน 2554

No comments:

Post a Comment