11.18.2011

เรียนรู้ดนตรีชีวิตที่บ้าน 8/1


ครูดีใจและขอบคุณที่นักเรียนเปิดอ่านใบงานฉบับนี้  ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับบ้านใครก็ตามที่ถูกน้ำท่วม 

ตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นเทอมที่ผ่านมาว่า  พวกเราจะนำเครื่องดนตรีที่เราชอบมาเล่นรวมวงกัน ซึ่งเทอมที่ผ่านมาการเรียนการสอนของเราก็ผ่านไปอย่างดี  ทั้งทักษะการเล่นเครื่องดนตรี ทักษะการรวมวง รวมถึงทักษะการควบคุมดูแลตัวเอง ครูขอชื่นชมจากใจ โดยเฉพาะการ์ตูนและปอ 

ดังนั้นระหว่างรอส่งน้องน้ำลงทะเล และเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนวันเปิดเทอมรวมถึงเป็นการเก็บคะแนนล่วงหน้า (20 คะแนน)

  1. ให้นักเรียนชั้น 8/1 ทุกคนหาข้อมูลนักดนตรีที่ตัวเองชื่นชอบมา 1 คนตามเครื่องดนตรีที่ตัวเองเล่นอยู่จาก  www.youtube.com  หรือเวบไซท์อื่นๆ
  2. ค้นคว้าชีวประวัติโดยย่อและผลงานเด่นของนักดนตรีที่เราชื่นชอบ (ไม่เกิน 5 บรรทัด)  
  3.  อธิบายเหตุผลที่ชื่นชอบ (ไม่เกิน 5 บรรทัด)  
  4. ให้ค้นคว้าจาก www.youtube.com ว่าเครื่องดนตรีที่เราเล่นสามารถเล่นรวมกับเครื่องดนตรีประเภทใดได้บ้าง (อย่างน้อย 2 อย่าง )  
  5. หลังน้ำลดสิ่งแรกที่พวกเราทุกคนต้องทำคือ ฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับมาคล้ายเดิมมากที่สุดทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนหรือประเทศ ให้นักเรียนเขียนข้อตั้งใจที่จะทำ (อย่างน้อย 3 ข้อ)


   หากนักเรียนค้นคว้าจากเวบไซท์ หรือแหล่งความรู้ใดๆ  ก่อนจะส่งงาน ขอให้มั่นใจว่า  ได้บันทึกว่าข้อมูลที่นำมาตอบคำถามได้มาจาก website ใด 

กำหนดส่งภายในสัปดาห์ที่  2  นับจากเปิดเทอม  ส่งช้า  คะแนนจะถูกตัดวันละ 2 คะแนน
และใครอยากจะส่งก่อนก็ได้  โดยส่งมาที่ e-mail ของครูก๊อป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องดนตรีและใจนักดนตรีของทุกคนยังแห้งดีอยู่

คิดถึงทุกคน

ครูก๊อป
gobkajornsak@gmail.com

No comments:

Post a Comment