11.17.2011

มุมมองของท่านว.วชิรเมธีกับน้ำท่วมครั้งนี้


เป้าหมายของวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น 8 ในหน่วยการเรียนรู้นี้  คือการฝึกทักษะการจับใจความ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้กับการอ่านหนังสือเท่านั้น    การจับความจากการฟังก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นทักษะสำคัญเพื่อการดำรงชีวิต

วิดิโอคลิปที่นักเรียนจะได้ชมนี้  มีความยาวประมาณ 8-9 นาที  ขอให้เตรียมกระดาษสำหรับจดบันทึก และสามารถชมซ้ำได้มากเท่าที่ต้องการ

มุมมองของท่านว.วชิรเมธี ต่อภาวะน้ำท่วม

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  หรือที่เรารู้จักกันว่า "ท่านว.วชิรเมธี" เป็นพระภิกษุที่มีความสามารถในการนำพุทธธรรมมาสาธยายให้สอดคล้องกับชีวิตของคนในปัจจุบัน  พูดกันง่ายๆ ก็คือ คำเทศน์ของท่านสมัยใหม่ และง่ายต่อความเข้าใจ  เพราะสอดคล้องกับประสบการณ์ หรือมุมมองของคนในยุคศตวรรษที่ 21  ท่านมีทักษะในการบรรยายที่ใช้เวลาไม่มากนักก็ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ  และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมายของการชมวิดีโอคลิปนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเพื่อการเรียนรู้ที่สำคัญ  ได้เห็นวิธีการร้อยเรียงเรื่องราวในการบรรยายสั้นๆ  และเปิดมุมมองเชิงบวกในสถานการณ์ภัยพิบัตินี้

เมื่อชมเสร็จแล้ว  ก็เข้าไปตอบคำถามได้เลยค่ะ  
No comments:

Post a Comment