11.23.2011

ทัศนศึกษา:การแสดงดนตรีแจ๊ส


การบ้านฉบับที่ 2 ของนักเรียนดนตรีชั้น 10

1 จงเขียนบรรยายการทัศนศึกษาวงดนตรีแจ๊สที่ร้าน North Gate โดยให้บรรยายครอบคลุมถึง รูปแบบของวง จำนวนเครื่องดนตรี บรรยากาศการแสดงโดยรวม และความประทับใจเกี่ยวกับการแสดง อย่างต่ำ 1 หน้ากระดาษ A4 font tahoma 12 ส่งเป็นไฟล์ นามสกุล docxอนุญาตให้ใส่ภาพประกอบได้ไม่เกิน 1/4 ของหน้ากระดาษ

2 จงเขียนเรียงความเรื่อง "มารยาทในการนัดหมายและความตรงต่อเวลาตามหลักสากลปฏิบัติ" 1 หน้ากระดาษ A4 font tahoma 12 ส่งเป็นไฟล์ นามสกุล docx

ส่งมาที่ vajirawitch@hotmail.com สำเนาถึง tontao21@hotmail.com และ dhon63@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 (GMT +7 Bangkok)

No comments:

Post a Comment