12.04.2011

ใบงานชั้น 8: ธาตุ สารประกอบ และ El Nino

งานที่นักเรียนจะทำในระหว่างนี้ มี 3 ชิ้น  กำหนดส่ง 12 ธันวาคม 2554

งานชุดนี้  เป็นงานที่ต้องใช้การสังเกต การสืบค้น และการประมวลความรู้

1)  จากตารางธาตุที่ได้ทบทวนไป  อยากให้นักเรียนศึกษาต่อไปว่า  ธาตุหลายตัวมารวมกันเป็นสารประกอบที่มีชื่อ และประโยชน์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน  งานชิ้นนี้ จำเป็นต้องใช้การสืบค้น  สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกต และเชื่อมโยงกับตารางธาตุ  ว่าในชื่อสูตรเคมี หรือสารประกอบแต่ละชนิดประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง

ขอให้นักเรียนทำตารางแบบที่ครูน้องทำมาให้ดู  ใส่ลงในกระดาษ แล้วเขียนด้วยลายมือ และต้องสังเกตการใช้อักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก และตำแหน่งตัวเลขให้ดี  (ย้ำว่า ให้เขียนด้วยลายมือนะคะ)

รายชื่อสารประกอบในรูปสูตรเคมี ... เห็นธาตุต่างๆ ที่อยู่ในสารเคมีเหล่านี้ไหม

2)  นักเรียนคิดว่าน้ำท่วมที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยในขณะนี้ มีสิ่งปนเปื้อนชนิดใดบ้าง และสามารถแยกสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ได้อย่างไร (เขียนด้วยลายมือ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  พร้อมรูปประกอบ)

3) นักเรียนทราบหรือไม่ว่าปรากฏการณ์  "El Nino" และ "La Nina" คืออะไร  และนักเรียนคิดว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้มีผลต่อสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งทำนายสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในปี 2012 ด้วย (เขียนด้วยลายมือ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4)

กำหนดส่งถึงมือครูน้อง วันที่ 12 ธันวาคม 2554 นะคะ

No comments:

Post a Comment